طراحی سایت و برنامه نویسی

تست نفوذ جهت امنیت وب سایت

تست های نفود سنجی برای ارزیابی امنیت وب سایت و سرور ها در برابر حملاتی که باعث به وجود آمدن دسترسی های غیر مجاز می شود انجام می شوند . در این میان قدرت سیستم های تدافعی سیستم های اطلاعاتی که در این حمله دخیل هستند نیز ارزیابی می شود. تست های نفوذسنجی یا به […]