ساخت اپلیکیشن مشابه تپسی (tap30)

ساخت اپلیکیشنی مانند تپسی و قیمت آن سوال اصلی نیست. یوال اینجاست که آیا شما توانایی اجرایی کردن کار بعد از نوشته شدن این اپلیکیشن را دارید یا خیر؟ اپلیکیشن تپسی چیست؟ امروزه با افزایش و ورود گستره خدمات فناوری اطلاعات آنلاین به تمام حوزه ها و صنف های کاری می بایست تمامی بنگاه های کسب

ادامه مطلب