اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور

(سایت فعلی تاکسیرانی به علت باز طراحی به شرکت دیگری واگذار شده و تصویر زیر مربوط به وب سایت اسبق این ارگان دولتی می باشد که توسط گروه پاسارگاد به سفارش شرکت تالیان تک طراحی و اجرا شده بود)

irtu sq