پشتیبانی محتوایی و گرافیکی وب سایت به سیما

در مدتی که پشتیبانی محتوایی و گرافیکی وب سایت به سیما در دست گروه پاسارگاد بود کارهای طراحی بسیاری جهت وب سایت و مدیریت شبکه های اجتماعی این مجموعه انجام گرفت که گزیده طراحی بنر های وب سایت و طراحی پست های اینستاگرام و تلگرام را در آلبوم زیر می توانید مشاهده کنید.

در این مجموعه پشتیبانی محتوایی وب سایت و شبکه های اجتماعی انجام میگردد.

شما می توانید کارهایی از قبیل طراحی بنر وب سایت و طراحی گرافیک پست های اینستاگرام خود را به ما بسپارید.