طراحی کارت ویزیت و سربرگ و پاکت دکتر توسلی

نمونه زیر طراحی کارت ویزیت دکتر توسلی به همراه نسخه پزشکی سربرگ و پاکت آن میباشد که همگی توسط گروه گرافیک پاسارگاد طراحی شده اند.