اپلیکیشن کنکور درس آسان نسخه مشاور

اپلیکیشن اندروید درس آسان به سفارش موسسه کنکور درس آسان به مدیریت آقای احمدی طراحی در دو نسخه دانش آموز و مشاور طراحی و برنامه نویسی گردید

کل زمان برنامه نویسی اپلیکیشن های مشاور و دانش آموز بدون در نظر گرفتن دوره باگ گیری حدود دو ماه و نیم زمان برد.

به درخواست مشتری فقط می توانیم تصاویر اپ مشتری را به نمایش بگذاریم.

اپلیکیشن اندروید دانش آموز شامل آزمون های تعیین سطح و آزمون کنکور آنلاین و ارتباط با مشاورین و درخواست خرید محصولات موسسه می باشد.

در اپلیکیشن مشاور کنکور نیز مشاور می تواند دانش آموزان تحت نظر خود را کنترل و با آنان ارتباط داشته باشد.

البته یک پنل مدیریت فروش محصولات موسسه شامل حسابداری و انبارداری نیز برای این موسسه طراحی و برنامه نویسی شده است.

اپلیکیشن آزمون آنلاین

اپلیکیشن مشاور کنکور درس آسان

اپلیکیشن مشاور کنکور درس آسان

اپلیکیشن مشاور کنکور درس آسان

اپلیکیشن مشاور کنکور درس آسان