اپلیکیشن نظافت نظیف

اپلیکیشن نظافتی نظیف یک اپلیکیشن کامل با قیمت دهی اتوماتیک جهت ارائه خدمات نظافتی منازل و شرکت ها طراحی شده است. در اسفند ۹۶ روی مارکت بازار قرار گرفته و از سایت خودشان نیز قابل دانلود میباشد.

http://naziffapp.com/website

در زیذ تصاویر نسخه کاربر این اپلیکیشن نظافتی را مشاهده می نمایید.